IQRA

Ayarlar

Tag Editor
Tag Editor: Veri toplama terminalinin veri topladığı her noktanın (Sensörün) bir Tag (Etiket) ile ilişkilendirildiği ve toplanan veriler ile ilgili ön işlemlerin, tanım ve ayarların yapıldığı bölümdür.
Name: Sütununda Kırmızı ile yazılmış Tag'ler fabrika çıkışı tanımlı Tag'lerdir.
Description: Sütununa Tag ile ilgili açıklama girilir.
Min Value: Tag'in alabileceği minimum değer.
Max Value: Tag'in alabileceği maksimum değer.
Trend Color: Tag'in çizilecek grafiklerdeki renk.
Tolerance: Tag için tolerans değeri
Multiplier Value: Tag değeri için çarpan sayısı.
Add Value: Tag değerine eklenecek değer.
Type: Tag için ölçüm birimi (m,cm,V,A...)
Logging: Tag verilerinin kaydededilip kaydedilmeyeceği bu bölümden seçilebilir.
Value: Tag'in o anki değerinin gösterildiği alan.
Modbus Slave: Tag'in Modbus Slave adresinin tanımladığı alan.
SNMP Object: Tag'in SNMP Object adresi.


Tag'lerin Değiştirilmesi

Tag'ler üzerinde değişiklik yapmak için Tag'in bulunduğu satırdaki "Edit" butonuna basılır.
Değişiklik yapıldıktan sonra "Save" butonu ile yapılan değişiklikler kaydedilir.

Yeni Tag tanımı yapmak için:
1- Tag Editor penceresinde "Add" butonuna basılır.
2- Açılan pencereden Tag için gerekli tanımlar yapılarak "Save" butonuna basarak Tag'i kaydediliriz.


Alarm Definitions - Alarm Tanımlama

"Settings" menüsü altında "Alarm Definitions" butonuna basarak alarm tanımlama sayfasına ulaşabilirsiniz.Alarm tanımlamak için:
1- "Add New Alarm" butonuna basınız2- "Alarms" penceresinde:
"Enable": Alarmı etkinleştirme veya devre dışı bırakma
"Name": Alarmın ismi

Alarm Şartı:


Less Than Or Equal: Küçük veya Eşit
Greater Than Or Equal: Büyük veya Eşit
Less Than: Küçük
Greater Than: Büyük
Eşik Değeri:
On Delay (sec): Alarm şartı oluştuktan sonra kaç saniye bekleneceği buradan belirlenebilir.

Hysteresis: Alarm oluşması için seçilen alarm eşik değerine eklenecek değerdir.

Örnek: Alarm eşik değeri: 30 ve Hysteresis: 1 ise alarm oluşma eşik değeri 31 olur.

Bildirimler / Notifications
Alarm ve diğer bildirimlerin kimlere iletileceğinin seçildiği alan:

E-Mail: İletişim Listenize eklemiş olduğunuz kişileri buradan seçebilirsiniz.
Phone Caller: Sesli telefon araması ile bildirimde bulunmak istediğiniz kişileri bu bölümden seçebilirsiniz.
SMS: Kısa Mesaj Servisi ile bildirimde bulunmak istediğiniz kişileri bu bölümden seçebilir siniz. Siren: Veri Toplama Terminalinin DO (Digital Output) portuna bağlayabileceğiniz sesli/ışıklı sireninizi buradan devreye alabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Schedule: Alarmların hangi zaman aralığında aktif olacağını bu bölümden seçebilirsiniz.


Kurulu Alarmları Değiştirme

Alarmları değiştirmek için "Settings" altında "Alarm Definition" bölümüne girip alarmın üzerine basmanız yeterli olacaktır. Açılan pencereden değişikliklerinizi yapabilir ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.