IQRA

Event Log

IQRA 5501 sistemine ait tüm etkinliklerin – olayların - kayıtlarının tutulduğu bölümdür."Show 'X' entries": Görmek istediğiniz işlem sayısı
"IP": İşlem yapan IP adresi
"DateTime": İşlem tarih ve saati
"ObjectType": İşlem konusu
"Operation Type": Yapılan işlem